NASZYM ATUTEM JEST STARANNOŚĆ – rozmowa z Maciejem Runkiewiczem, Prezesem Kajima Poland

09 marca 2021

W marcu tego roku branżowy kwartalnik Executive Magazine gościł Macieja Runkiewicza, Prezesa Kajima Poland. Padły pytania o sytuację branży budowlanej podczas trwającej już rok pandemii, o rozwój firmy w tym wyjątkowym czasie, a także o zmiany w firmie, jakie ten rozwój za sobą niesie. Maciej Runkiewicz nie unikał też mniej formalnych pytań o motywację i stres wynikający z odpowiedzialności za coraz większy zespół Kajima Poland.