Polityka witryny

Prawa autorskie

Wszystkie treści zawarte na tej stronie internetowej są chronione polskim prawem autorskim i zabronione jest kopiowanie ich bez zezwolenia. Prosimy nie kopiować treści bez zgody nas lub właściciela praw autorskich.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładność i rzetelność informacji zawartych na tej stronie nie jest w żaden sposób gwarantowana. W związku z tym, nawet jeśli użytkownik lub osoba trzecia poniosą bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody w wyniku wykorzystania informacji, nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Ponadto, nawet jeśli oprogramowanie lub sprzęt użytkownika lub osób trzecich doznają szkody lub jest zainfekowany wirusem, lub jeśli jakiekolwiek dane zostaną w jakikolwiek sposób utracone lub uszkodzone (w tym dalsze szkody spowodowane przez te szkody) za pomocą tej strony internetowej lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Należy pamiętać, że zawartość niniejszej strony internetowej może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawo właściwe i właściwy sąd

Korzystanie z tej strony internetowej oraz ważność, interpretacja i stosowanie niniejszej strony „O tej witrynie” podlega polskim przepisom prawa.
Właściwym sądem pierwszej instancji dla wszelkich konfliktów dotyczących niniejszej strony internetowej pomiędzy naszą firmą a użytkownikami lub osobami trzecimi jest sąd właściwy dla Kajima Poland.

Obsługa informacji zawartych na powiązanych stronach internetowych

Nie gwarantujemy wiarygodności, legalności, prawowitości, zgody na korzystanie z praw autorskich i dokładności informacji zawartych na stronach, do których prowadzą linki z tej strony.

Połączenia

Jeśli chcą Państwo zamieścić link do tej strony, prosimy o kontakt z nami i uzyskanie wcześniejszej zgody.
Odrzucamy linki z komercyjnych stron i witryn, które naruszają porządek publiczny i moralność.

Zalecane środowisko

Ta strona rekomenduje najnowsze wersje przeglądarek czołowych firm (np. Google, Microsoft, Mozilla, Opera) w celu zapewnienia bezpiecznego i komfortowego użytkowania

Bezpieczeństwo

Ta strona wykorzystuje SSL (Secure Sockets Layer) w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Strony tej strony mogą nie być wyświetlane, jeśli przeglądarka nie obsługuje protokołu SSL lub jeśli użytkownik uzyskuje do niego dostęp zza zapory sieciowej w biurze. Należy pamiętać, że w takich przypadkach nie można korzystać z tych stron

JavaScript

Niektóre treści na tej stronie internetowej wykorzystują JavaScript, aby zapewnić wygodniejsze użytkowanie. Taka zawartość może nie być wyświetlana lub prawidłowo obsługiwana, jeśli JavaScript nie jest włączona (lub aktywowana) w ustawieniach przeglądarki.

Google Analytics

Strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics.
Aby dowiedzieć się jak zablokować zbieranie danych przez Google Analytics proszę zapoznać się z informacjami na tej stronie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Z warunkami oraz z polityką prywatności użytych usług można zapoznać się na następujących stronach internetowych:
  Google Analytics Warunki korzystania z usługi:
    http://www.google.com/analytics/terms/
  Google – polityka prywatności:
    http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/