Siedziba

Kajima Poland Sp. z o.o.
00-697 Warszawa
Al. Jerozolimskie 65/79
Centrum LIM, 12. piętro, pok. 12.13
Wyznacz trasę

Biuro regionalne

50-414 Wrocław
ul. Podwale 83, pok. 5.0 (3. piętro)
Wyznacz trasę

Dane rejestrowe

Kajima Poland Sp. z o.o., siedziba w Warszawie 00-697; AL. Jerozolimskie 65/79, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000334065; NIP 527-26-08-161; REGON 141961144; kapitał zakładowy 21.000.000,00 PLN