Certyfikat Creditreform potwierdza naszą wiarygodność płatniczą

08 marca 2021

W marcu Kajima Poland otrzymała certyfikat wiarygodności płatniczej Creditreform z oceną ,,bardzo dobrą”. W tym przypadku czym mniej punktów tym lepiej, ponieważ Creditreform certyfikuje tylko firmy, dla których tzw. Indeks Zdolności Płatniczej jest mniejszy (!) niż 300 punktów. My uzyskaliśmy jedynie 181, co daje nam tak wysoką ocenę.

Kajima Poland każdego roku potwierdza certyfikatami swoją dobrą kondycję finansową jak również właściwe praktyki płatnicze.