Hala magazynowa „G” z częścią biurowo-socjalną i niezbędną infrastrukturą zaprojektowana i wybudowana z myślą o dwóch najemcach. Najemca nr 1 zajmuje większą część hali (ok. 40 000 m²) i dwukondygnacyjną część biurowo-socjalną (ok. 960 m²). Najemcą nr 2 jest Nagel. Dla niego przeznaczony jest magazyn chłodniczy w drugiej, wyższej części hali (ok. 5 600 m²) i jednokondygnacyjna część biurowo-socjalna (480 m²). Zakres generalnego wykonawcy obejmował opracowanie projektu wykonawczego a także wykonanie wszystkich robót ziemnych, budowlanych, instalacyjnych (w tym instalacja chłodnicza dla firmy Nagel) i wykończeniowych, budowę układu komunikacyjnego, terenów zielonych a także przebudowę fragmentu dojazdowej drogi gminnej o długości ok. 300 m.

Panattoni Park Poznań VII, Komorniki

Klient: Panattoni Development Europe
Realizacja: 2017
Zakres prac: generalne wykonawstwo, projekt wykonawczy
Lokalizacja: Komorniki (Panattoni Park Poznań IV)
Powierzchnia całkowita: 47 517 m²