Centrum magazynowo-dystrybucyjne dla najemcy z branży e-commerce, przeznaczone jest do magazynowania, konfekcjonowania i spedycji produktów przemysłowych. Składa się z części magazynowej (36 747 m²), dwupoziomowego budynku biurowo-socjalnego (6921 m²) oraz aneksów (1195 m²). W ramach kontraktu Kajima Poland przygotowała dokumentację branżową na potrzeby projektu budowlanego zamiennego, kompletny projekt wykonawczy oraz zrealizowała kompletny obiekt. Była również odpowiedzialna za proces certyfikacji BREEAM na poziomie Very good.

Panattoni BTS Pawlikowice

Klient: Panattoni Development Europe
Realizacja: 2018-2019
Zakres prac: projekt budowlany zamienny (projekty branżowe), projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo, BREEAM
Lokalizacja: Pawlikowice (k. Łodzi)
Powierzchnia całkowita: 44 863 m²