Centrum Dystrybucyjne DC1 o łącznej powierzchni całkowitej 36 700 m² składa się z części magazynowej oraz aneksu biurowo-socjalnego. W ramach usługi ,,design & build” Kajima Poland wykonała komplet robót, w tym: roboty ziemne, budowlane i wykończeniowe, sieci oraz instalacje. Halę obsługuje 23 000 m² dróg, placów manewrowych dla ruchu ciężkiego oraz chodników. By usprawnić ruch w rejonie centrum dystrybucyjnego DC1, Kajima Poland przebudowała rondo na węźle autostrady A-1 oraz wybudowała gminną drogę dojazdową (500 m). Kajima przygotowała również cały obiekt do certyfikacji BREEAM na poziomie Very good. Instalacje tryskaczowa i oddymiająca zgodne są normami NFPA 12 oraz NFPA 13.

7R, centrum dystrybucyjne DC1, Łódź

Klient: 7R SA
Realizacja: 2021
Zakres prac: zamienny projekt budowlany, projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo, BREEAM
Lokalizacja: Łódź, ul. Brzezińska
Powierzchnia całkowita: 36 700 m²