Przebudowa i nadbudowa budynku produkcyjno-biurowego dla powlekającej linii produkcyjnej zakładu produkcyjnego 3M. Zadanie wykonawcy polegało na dostosowaniu istniejącego budynku do wprowadzenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej Inwestora. Realizacja prac odbywała się w trakcie funkcjonowania zakładu, w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

Pierwszym etapem było wykonanie analiz statycznych konstrukcji pod kątem rozbudowy, nadbudowy i umieszczenia nowych maszyn produkcyjnych, a także wykonanie projektu wykonawczego dla wszystkich niezbędnych branż. Następnie została wzmocniona konstrukcja istniejącej części, wykonane fundamenty pod przyszłe maszyny i wykonana nadbudowa. Zasadniczą część realizacji stanowiło wykonanie instalacji (w tym instalacji procesowych). Na koniec wykonano przyłącza instalacyjne do maszyn procesowych.

3M, Wrocław

Klient: 3M Wrocław
Realizacja: 2018
Zakres prac: projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo
Lokalizacja: Wrocław, ul. Kowalska 143
Powierzchnia całkowita: 2900 m²