Wsparcie dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

10 stycznia 2021

Kajima Poland nie ustaje w pomocy tam, gdzie trwa walka z COVID-19. Tym razem postanowiliśmy wesprzeć Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, przekazując środki ochrony osobistej niezbędne wykładowcom i studentom do udziału w zajęciach dydaktycznych: jednorazowe maseczki, rękawice, czepki i fartuchy.

Przekazanie zakupionego wyposażenia odbyło się 17 grudnia 2020, na Uniwersytecie Medycznym. Obecni byli: Rektor uczelni prof. Piotr Ponikowski, Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar oraz Prezes Kajima Poland Maciej Runkiewicz.
(Fot.: Tomasz Walów)