Nowy Zakład Konserwacji Matryc dla Toyota Europe Engineering & Maintenance NV/SA. Obiekt składa się z hali warsztatowej, części technicznej i biurowo-socjalnej. W zakresie Kajima było przygotowanie projektu wykonawczego, wszystkie roboty budowlane i instalacyjne oraz nawierzchnie drogowe związane z funkcjonowaniem zakładu.

TEEM, Wałbrzych

Klient: Toyota Europe Engineering & Maintenance NV/SA
Realizacja: 2007-2008
Zakres prac: projekt budowlany, projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo
Lokalizacja: Wałbrzych, ul. Jachimowicza 6 (Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna)
Powierzchnia całkowita: 2786 m²