Fit-out i wyposażenie biur siedziby głównej firmy Senju Poland. Zakres prac obejmował niezbędne opracowania projektowe, uzgodnienia z właścicielem budynku i nadzór nad robotami, w tym nad dostawą i montażem wyposażenia ruchomego. Pomieszczenia biura zostały zaprojektowane w oszczędnej i minimalistycznej stylistyce.

Senju, Warszawa

Klient: Senju Poland Sp. z o.o.
Realizacja: 2018 - 2019
Zakres prac: projekt wykonawczy, nadzór prac
Lokalizacja: Warszawa, Al. Jerozolimskie
Powierzchnia całkowita: Fit-out i wyposażenie biur siedziby głównej firmy Senju Poland