Hala Nr 2 o powierzchni łącznej 26 000 m² to drugi obiekt zrealizowany w ramach kompleksu logistycznego Panattoni Park Wrocław North Gate II. W zakresie generalnego wykonawcy była kompletna realizacja w formule design & build całego obiektu wraz z przynależną infrastrukturą oraz przygotowanie inwestycji na etapie projektu i wykonania do certyfikacji wielokryterialnej BREEAM na poziomie Very Good. II Faza budowy Hali Nr 2 została zakończona dwa miesiące przed terminem.

Panattoni Park Wrocław North Gate II (Hala Nr 2)

Klient: Panattoni
Realizacja: 2021-2022
Zakres prac: projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo, BREEAM
Lokalizacja: Szymanów, p. Wrocławiem
Powierzchnia całkowita: 26 000 m²