Hala magazynowo-logistyczna A (26 200 m²) oraz hala magazynowo-logistyczno-produkcyjna B (27 800 m²) z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą. Obiekt dostosowany jest do zróżnicowanych potrzeb kilku najemców. Między innymi składować się tu będzie farmaceutyki oraz produkty spożywcze (2000 m² chłodni). Poza funkcją magazynową część hali B przystosowana jest również do potrzeb produkcji folii spożywczej. Kajima wykonała tu w całości wszystkie instalacje procesowe (w tym instalacje: chłodu, wentylacji i sprężonego powietrza) oraz trafostację dedykowaną dla potrzeb produkcji. Maksymalna wysokość hali w części produkcyjnej to 22 m. Hala B posiada certyfikację BREEAM Good.

Panattoni Park Warsaw-North (Hale A, B), Emilianów

Klient: Panattoni Development Europe
Realizacja: 2017-2018
Zakres prac: projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo, BREEAM
Lokalizacja: Radzymin, Emilianów, ul. Węgrzyna 1
Powierzchnia całkowita: 54 000 m²