Hala B o powierzchni całkowitej 23 946 m², wyposażona w powierzchnię biurowo-socjalną o powierzchni 1 325 m² stanowi część kompleksu logistycznego Panattoni Park Ruda Śląska III. Zrealizowana zgodnie ze specyfikacją klienta oraz najemców przystosowana jest do magazynowania i logistyki.

W zakresie generalnego wykonawcy była realizacja całego kompleksu logistycznego Panattoni Park Ruda Śląska III, w formule design & build, oraz przygotowanie go do wielokryterialnej certyfikacji BREEAM na poziomie Very good. W ramach przygotowania gruntu pod budowę parku zastosowano metodę zagęszczenia impulsowego oraz wykonania tzw. poduszki kamiennej z materiału pozyskanego z wykopu w obrębie tej samej działki.

Panattoni Park Ruda Śląska III (Hala B)

Klient: Panattoni
Realizacja: 2021 –2022
Zakres prac: projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo, BREEAM
Lokalizacja: Ruda Śląska
Powierzchnia całkowita: 23 946 m²