Hala A o powierzchni całkowitej 46 000 m², wyposażona w powierzchnię biurowo-socjalną o powierzchni 4 170 m², stanowi część kompleksu logistycznego Panattoni Park Ruda Śląska III. Zrealizowana zgodnie ze specyfikacją klienta oraz najemcy przystosowana jest do zadań produkcyjnych, magazynowych i logistycznych.

W zakresie generalnego wykonawcy była realizacja całego kompleksu logistycznego Panattoni Park Ruda Śląska III, w formule design & build, oraz przygotowanie go do wielokryterialnej certyfikacji BREEAM na poziomie Very good. W ramach przygotowania gruntu pod budowę parku zastosowano metodę zagęszczenia impulsowego oraz wykonania tzw. poduszki kamiennej z materiału pozyskanego z wykopu w obrębie tej samej działki.

Panattoni Park Ruda Śląska III (Hala A)

Klient: Panattoni
Realizacja: 2021 –2022
Zakres prac: projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo, BREEAM
Lokalizacja: Ruda Śląska
Powierzchnia całkowita: 46 000 m²