Obiekt magazynowo-logistyczny składa się z hali wysokiego składowania o powierzchni 23 300 m², części biurowo-socjalnej o powierzchni 250 m² a także z przynależnej infrastruktury. Budynek przystosowany jest też do pełnienia zadań produkcyjnych. W zakresie generalnego wykonawcy było również opracowanie projektu i realizacja drogi dojazdowej długości ok. 100 m pomiędzy nową inwestycją a Rondem Łódzkich Motocyklistów.

Panattoni Park Łódź East

Klient: Panattoni Development Europe
Realizacja: 2015
Zakres prac: projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo
Lokalizacja: Łódź, ul. Ofiar Terroryzmu 11 września
Powierzchnia całkowita: 23 600 m²