Centrum logistyczne multiformatowej sieci handlowej Carrefour, zaopatrujące hipermarkety, centra handlowe, sklepy internetowe, osiedlowe i inne typy sklepów należące do firmy, w Polsce i poza nią. Obiekt składa się z chłodni (9100 m²), magazynu suchego (27 500 m²) i części biurowo-socjalnej (1400 m²). W ramach kontraktu Kajima zaprojektowała i zrealizowała również instalację chłodniczą w układzie amoniakalno-glikolowym dla części magazynu.

Panattoni Park Bydgoszcz (Carrefour)

Klient: Panattoni Development Europe
Realizacja: 2016-2017
Zakres prac: projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo
Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Chemiczna 9
Powierzchnia całkowita: 38 000 m²