Stargardzkie centrum dystrybucyjne BTS (build to suit) o powierzchni całkowitej 87 000 m2 zostało zrealizowane wg specyfikacji firmy Panattoni oraz najemcy – firmy TEDi (niemieckiej sieci z br. handlu detalicznego). Poza częścią magazynowo-logistyczną obiekt posiada aż 3,700 m2 powierzchni biurowej. W ramach generalnego wykonawstwa Kajima Poland nadzorowała przygotowanie obiektu do certyfikacji BREEAM.

Zdarza się, że prowadząc budowę w danym regionie poznajemy jego historię. Tak było w tym przypadku. Przed II wojną światową było tu niemieckie lotnisko Klützow bei Stargard, a po wojnie, aż do 1992 roku, stacjonowały tu wojska radzieckie. Jeden z pasów startowych po uprzedniej rozbiórce i rozkuciu posłużył jako kruszywo pod budowę nawierzchni obsługujących halę (dróg wewnętrznych, parkingów, placów manewrowych itp.). Zużyto 100% uzyskanego gruzu, czyli 4000 ton.

Panattoni BTS TEDi, Stargard

Klient: Panattoni
Realizacja: 2021-2022
Zakres prac: design & build, BREEAM
Lokalizacja: Stargard
Powierzchnia całkowita: 87 000 m²