W ramach 6. Fazy rozbudowy zakładu produkcyjnego Nestle Purina zrealizowano budynek produkcyjno-magazynowy (10 068 m² – pomieszczenie produkcji i magazyny pośrednie), FERT – magazyn końcowy wysyłkowy (5268 m²), DEPAL – magazyn opakowań i pomieszczenia kontroli jakości (1011 m²), a także budynki i pomieszczenia techniczne.

Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z sieciami i nawierzchniami, prace konstrukcyjne i wykończeniowe, a także część instalacji (instalacje: odgromowa, tryskaczowa, podposadzkowe w tym technologiczna). Koordynacja projektu była przeprowadzona w BIM (Building Information Modeling). Obiekt odzyskuje ciepło wytworzone w procesie produkcji do celu ogrzewania pomieszczeń socjalnych i biurowych tej części zakładu.

Podczas rozbudowy należało uwzględnić bardzo wysokie wymagania klienta w zakresie BHP oraz standardu higienicznego, a także na bieżąco koordynować cały proces budowy tak, by nie utrudniał funkcjonowania czynnej części zakładu.

Nestle Purina (Faza 6), Nowa Wieś Wrocławska

Klient: Nestle Purina
Realizacja: 2020-2021
Zakres prac: projekt wykonawczy, główne wykonawstwo
Lokalizacja: Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza 11A
Powierzchnia całkowita: 17 600 m²