W ramach 7. Fazy rozbudowy zakład produkcyjny Nestle Purina powiększony został łącznie o 20 396 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu (sieci, nawierzchnie). Prace obejmowały rozbudowę budynku produkcyjno-magazynowego (15 691 m²), budynku socjalnego (1498 m²), oraz strefy techniczne (1149 m2 +54 m2). Powiększony został magazyn (1765 m²) oraz oczyszczalnia ścieków (239 m²). Koordynacja projektu została przeprowadzona w metodologii BIM (Building Information Modeling).

Podczas rozbudowy należało uwzględnić bardzo wysokie wymagania klienta w zakresie BHP, a także na bieżąco koordynować cały proces budowy tak, by nie utrudniał funkcjonowania czynnej części zakładu.

Nestlé Purina (Faza 7), Nowa Wieś Wrocławska

Klient: Nestlé Purina
Realizacja: 2021-2022
Zakres prac: projekt wykonawczy, główne wykonawstwo
Lokalizacja: Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza 11A
Powierzchnia całkowita: 20 396 m²