Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego centrum logistycznego dla firmy Mercedes-Benz Polska polegała na wykonaniu dodatkowej hali magazynowej (14 430 m²), pomieszczeń obsługowo-socjalnych (669 m²) i wolnostojącej wiaty na odpady (900 m²) oraz na rozbudowaniu istniejącej infrastruktury (sieci, nawierzchnie, zieleń). W zakresie generalnego wykonawcy było również usunięcie podziemnej infrastruktury technicznej i rozbiórka fragmentów układu komunikacyjnego kolidującego z rozbudową. Kajima koordynowała również wszystkie prace budowlane z harmonogramem dostaw klienta do funkcjonującej części centrum dystrybucyjnego.

Zgodnie z wymogami klienta instalacja tryskaczowa w hali oraz wodociąg zasilający instalację tryskaczową i hydrantową zostały wykonane zgodnie z wymaganiami FM Global. Wszystkie prace prowadzone były zgodnie z wysokimi standardami zleceniodawcy dotyczącymi jakości robót oraz zasad BHP.

Mercedes, Ołtarzew

Klient: Mercedes-Benz Polska
Realizacja: 2018-2019
Zakres prac: projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo
Lokalizacja: Ołtarzew, ul. Poznańska 345 (Ożarów Mazowiecki)
Powierzchnia całkowita: 15 099 m²