Generalne wykonawstwo fabryki metalowych części samochodowych. Obiekt składał się z hali produkcyjnej, hali pras, budynku biurowo-socjalnego i przynależnej infrastruktury technicznej i drogowej. Całość wyniosła 20 450 m². Kajima przygotowała projekt wykonawczy a także wykonała wszystkie roboty ziemne, budowlane oraz instalacyjne (w tym instalacje technologiczne: sprężonego powietrza wraz ze sprężarkownią, wyciągowa gazów spawalniczych, oczyszczająca ścieki przemysłowe z lakierni oraz klimatyzacji i nawilżania w laboratorium kontroli jakości)

Johnson Controls, Siemianowice Śląskie

Klient: Johnson Controls
Realizacja: 2005-2006
Zakres prac: projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo
Lokalizacja: Siemianowice Śląskie, ul. Krupanka 93
Powierzchnia całkowita: 20 404 m²