Rozbudowa hali spawalni z magazynem części wysyłkowych (G30) i przebudowa z nadbudową budynku administracji (G5) na terenie zakładu produkcyjnego samochodów marki Opel. Rozbudowa hali G30 polegała na wykonaniu częściowych rozbiórek istniejącego obiektu, wzmocnień konstrukcyjnych, przełożeniu instalacji, które znalazły się w obrysie nowej części hali, poza jej obręb (ring p-poż., kanalizacja deszczowa, sanitarna, instalacje elektryczne), a także powiększenia obiektu o dodatkowe 7000 m².

Przebudowy wymagał również tzw. pomost mediowy, znajdujący się na terenie hali G30, przeznaczony dla instalacji procesowych (głównie gazowej). Należało podwiesić go do nowej i wzmocnionej konstrukcji dachu.

W ślad za nowym układem hali G30 należało również przebudować nawierzchnie drogowe, obsługujące ten obiekt, a także wybudować nowe stacje gazów technicznych. Powierzchnia rozbudowy budynku administracji (G5) wyniosła ok. 470 m². Wszystkie prace nad rozbudową spawalni i budynku administracji odbywały się w trakcie działania zakładu.

General Motors, Gliwice

Klient: General Motors Manufacturing Poland
Realizacja: 2008
Zakres prac: projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo
Lokalizacja: Gliwice, ul. Adama Opla 1 (Gliwicka Specjalna Strefa Ekonomiczna)
Powierzchnia całkowita: 7274 m²