Budowa zakładu produkcyjnego węży gumowych wraz z infrastrukturą, dla Gates Polska. Zrealizowana Inwestycja składa się z hali produkcyjnej połączonej z magazynem wyrobów gotowych (ok. 24 100 m²), dwukondygnacyjnej części biurowej (1500 m²), laboratorium (700 m²), budynków technicznych i niezbędnej infrastruktury. W zakresie Kajima było również przełożenie istniejących sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej obsługujących Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną bez wstrzymywania pracy w sąsiednich zakładów produkcyjnych. Należało również doprowadzić do zakładu instalacje procesowe i przygotować je do montażu maszyn produkcyjnych. Przy realizacji powierzonych zadań zespół Kajima musiał uwzględnić niezwykle wymagające procedury Klienta dotyczące jakości wykonywanych robót oraz BHP.

Gates, Legnica

Klient: Gates Polska
Realizacja: 2017-2018
Zakres prac: projekt budowlany zamienny (konstrukcja, architektura), projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo
Lokalizacja: Legnica, ul. Jaworzyńska 301
Powierzchnia całkowita: 26 300 m²