Druga rozbudowa hali mroźni-sortera dla Frigo Logistics w Radomsku objęła powiększenie hali mroźni o dodatkowe 2000 m² oraz nadbudowę piętra aneksu biurowego o 110 m². Na potrzeby mroźni (temp. -18Co) rozbudowane zostały m.in.: instalacja chłodnicza amoniakalna wraz z systemem detekcji amoniaku oraz instalacja glikolowa grzania gruntu pod całą komorą sortera. Przez cały okres budowy Kajima zapewniała klientowi warunki do płynnego i nieprzerwanego funkcjonowania działającej mroźni.

Frigo Logistics, Radomsko

Klient: Frigo Logistics
Realizacja: 2020-2021
Zakres prac: projekt budowlany, projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo
Lokalizacja: Radomsko, ul. Przedsiębiorców 3
Powierzchnia całkowita: 2110 m²