Mroźnia Frigo Logistics składa się z czterech zasadniczych części. Pierwsze dwie to: hala mroźni wysokiego składowania produktów spożywczych (o temperaturze wnętrza do -24°C) oraz hala ekspedycji (o temperaturze wnętrza od 0,4°C). Obie połączone ze sobą systemem bram przesuwnych i drzwiami ewakuacyjnymi. Obiekt posiada rozbudowany sektor techniczny oraz dwukondygnacyjny trzon biurowo-socjalny. W mroźni zainstalowano zawory dekompresyjne, na bieżąco wyrównujące ciśnienie pomiędzy otoczeniem i wnętrzem komory.

Frigo Logistics, Radomsko

Klient: Frigo Logistics Sp. z o.o.
Realizacja: 2008-2009
Zakres prac: generalne wykonawstwo wraz z technologią chłodni, projekt budowlany, projekt wykonawczy
Lokalizacja: Radomsko, ul. Przedsiębiorców 3
Powierzchnia całkowita: 14 000 m²
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod rozbudowę: 50 680 m²