CTPark Warsaw South to nowoczesne centrum magazynowo-uslugowo-logistyczne o powierzchni 77 850 m2 zrealizowane wg specyfikacji klienta. Obiekt posiada dwie hale magazynowe o wysokości składowania: 10 i 12 m.

Kajima Poland zrealizowała obiekt wraz z przynależną infrastrukturą, w formule design & build. W ramach tego wykonano rozbiórki kilku zastanych budynków i nawierzchni, przekładki sieci średniego napięcia, przebudowano i podwyższono linię wysokiego napięcia, przeniesiono rowy melioracyjne, jak również przygotowano obiektu do uzyskania certyfikatu BREEAM Excellent. Budowę ukończono przed czasem.

CTPark Warsaw South posiada szereg rozwiązań generujących znaczną oszczędność zużycia mediów (wody, prądu i gazu), a także przyjaznych środowisku. Zainstalowano tu panele fotowoltaiczne, instalację wody szarej (do spłukiwania toalet i pisuarów) oraz zdalny odczyt liczników wszystkich mediów. Z kolei na zewnątrz zasadzono niemal 200 drzew, 650 sadzonek krzewów i łąkę kwietną niewymagającą podlewania. Zainstalowano również zegar astronomiczny sterujący oświetleniem dróg, parkingów i placów manewrowych.

Zbiornik retencyjny zabezpieczono przed napływem wody gruntowej za pomocą przesłony przeciwfiltracyjnej. Przekrusz uzyskany z rozbiórek został wbudowany w drogi tymczasowe. Z myślą o pracownikach wykonano strefę relaksu, a także postawiono sporą wiatę rowerową.

CTPark Warsaw South, Mszczonów

Klient: CTP Invest Poland
Realizacja: 2022-2023
Zakres prac: design & build, BREEAM
Lokalizacja: Mszczonów
Powierzchnia całkowita: 77 850 m²