Rozbudowa zakładu produkcyjnego wyrobów czekoladowych obejmowała przełożenie istniejących sieci kanalizacji i instalacji procesowych z obszaru planowanej rozbudowy, realizację budynku produkcyjno-administracyjnego (produkcja: 16 000 m² pow. całkowitej, biura i laboratorium: 3200 m² pow. całkowitej), budynku zbiorników czekolady i pomniejszych budynków technicznych (pompownia, budynek chillerów) a także budowę nowej infrastruktury (kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa, wodociągowa, procesowa, gazowa, drogi i place zewnętrzne) i terenów zielonych. Prace z pakietu elektrycznego były poza zakresem. Za utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas budowy Kajima otrzymała wyróżnienie w konkursie Bezpieczna Budowa (organizator: Państwowa Inspekcja Pracy).

Cadbury Wedel, Wrocław

Klient: Cadbury Wedel
Realizacja: 2008-2009
Zakres prac: projekt wykonawczy (br. konstrukcyjna), główne podwykonawstwo
Lokalizacja: Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 1
Powierzchnia całkowita: 19 600 m²