Kompleksowa realizacja dwóch obiektów magazynowo-biurowych 7R Park Kielce w Chęcinach, o łącznej powierzchni 40 000 m² (budynek nr 1: 15 552 m², pierwsza faza budynku nr 2: 24 600 m²). Dla obu hal wykonano nasyp o maksymalnej wysokości 8 m, a w związku z tym przerzucono łącznie 100 000 m³ gruntu oraz wzmocniono skarpę nasypu ścianą z pali. Obiekt posiada certyfikat BREEAM na poziomie Good.

7R Park Kielce

Klient: 7R S.A.
Realizacja: 2018-2019
Zakres prac: projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy, generalne wykonawstwo, BREEAM
Lokalizacja: Chęciny, ul. Logistyczna
Powierzchnia całkowita: 15 552 m², 24 600 m²