Centrum dystrybucyjne DC5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zrealizowane w formule design & build, oraz zgodnie ze specyfikacjami 7R i najemcy 7R Solution. W ramach prac ziemnych wykonano również ziemny wał izolacyjny o wys. 6 m oraz nasypy z gruntu ulepszonego. Cała inwestycja pt. 7R Park Beskid II została przygotowana do uzyskania certyfikatu BREEAM na poziomie Very good.

7R Park Beskid II (DC5)

Klient: 7R
Realizacja: 2021-2022
Zakres prac: design & build, BREEAM
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
Powierzchnia całkowita: 9697 m²