Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image
Kajima Slider Image

Kajima Poland łączy japoński etos pracy i dążenie do perfekcji
z polską energią i nieszablonowym myśleniem


Pierwsza polska spółka Kajima powstała w 2001 roku, pod nazwą Kajima Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce. W 2009 roku firma zmieniła formę prawną i nazwę na Kajima Poland Sp. z o.o. Wszystkie jej udziały należą do Kajima Europe Design and Construction (Holding) Limited. W naszym portfolio znajduje się już ponad 100 obiektów zrealizowanych dla renomowanych polskich oraz międzynarodowych marek z sektora przemysłowego, logistycznego, retail oraz biurowego.

Trzonem naszych usług jest generalne wykonawstwo w formacie zaprojektuj i wybuduj. Specjalizujemy się w budownictwie kubaturowym, krótkich terminach budowy a także prowadzeniu rozbudowy funkcjonujących części obiektów bez zakłócania ich aktywności produkcyjnej bądź logistycznej. Obiekty wykonywane przez firmę Kajima Poland to przede wszystkim hale magazynowo-logistyczne, zakłady przemysłowe i produkcyjne, centra handlowe oraz budynki biurowe.

Oferujemy

  • generalne wykonawstwo design & build,
  • techniczne wsparcie przy wyborze lokalizacji dla inwestycji,
  • opracowanie budżetu inwestycji,
  • kompleksowe i wielobranżowe projektowanie,
  • koordynację projektu w systemie BIM,
  • nadzór nad wdrożeniem certyfikatów BREEAM oraz LEED na wszystkich poziomach.

Bezpieczeństwo finansowe i stabilność

Stabilną sytuację finansową zapewnia nam przynależność do międzynarodowej korporacji Kajima oraz spółka macierzysta: Kajima Europe Design and Construction (Holding) Ltd. Kultura biznesu w firmie Kajima Poland (jak również w całej grupie) opiera się na japońskiej tradycji budowania długotrwałych i stabilnych relacji z klientami a także pozostałymi uczestnikami rynku budowlanego. Doceniają to nasi klienci jak również zewnętrzni renomowani audytorzy. Świadczą też o tym certyfikaty i nagrody, przyznawane nam w prestiżowych konkursach oraz wysokie miejsca zajmowane przez naszą firmę w rankingach.

BIM (Building Information Modeling)

Koordynacja projektu i budowy w systemie BIM pozwala na znaczne skrócenie czasu jego realizacji oraz zredukowanie ryzyka wystąpienia błędów już na wczesnym etapie. Jest to możliwe dzięki połączeniu i zsynchronizowaniu działań projektowych i budowlanych na jednym zintegrowanym modelu a także dzięki zaawansowanej analizie dokumentacji w 3D. Kajima Poland włączyła system BIM wraz z platformą Revit na stałe do swojej oferty.

Polityka w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności

Kajima Poland, jako generalny wykonawca, podejmuje różnorodne działania mające na celu ochronę środowiska i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Ważne dla nas aspekty to: obniżenie emisji CO2 poprzez racjonalne zużycie energii i preferowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, utrzymanie wysokiej jakości powietrza, gleby i wody, ochrona bioróżnorodności, segregacja odpadów, a także promowanie postaw ekologicznych w środowisku biznesowym oraz wśród naszych pracowników. Zobowiązania Kajima Poland do minimalizowania swojego wpływu na środowisko zawarte są w polityce firmy w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności.

Certyfikacja BREEAM oraz LEED realizowanych obiektów.
Licencjonowani asesorzy BREEAM

W związku z rosnącą potrzebą ochrony środowiska naturalnego oferujemy naszym klientom usługi w zakresie nadzoru nad uzyskaniem certyfikacji w uznanych międzynarodowych standardach BREEAM oraz LEED. Zielone certyfikaty to przede wszystkim pewność, że inwestycja będzie zaprojektowana i zrealizowana z minimalną szkodą dla środowiska, a użyte rozwiązania technologiczne i materiały dadzą realne oszczędności podczas eksploatacji obiektu. Kajima Poland przeprowadza również certyfikacje BREEAM z pomocą własnego asesora (BREEAM Assessor Number KAJPOPS42). Wszystkie ekologiczne obiekty (z certyfikatami BREEAM i LEED oraz niezależnymi rozwiązaniami ekologicznymi) oznaczone są na pełnej liście realizacji Kajima Poland.

Wysoka jakość usług

Przynależność do grupy Kajima zobowiązuje nas do utrzymania najwyższej jakości w zakresie projektowania, zarządzania budową oraz obsługi gwarancyjnej obiektu.
Na wysoką jakość naszych usług mają wpływ:

  • doświadczona międzynarodowa kadra inżyniersko-kierownicza oraz sprawne wielobranżowe zespoły realizacyjne zorganizowane wokół Kierowników Projektów;
  • ścisła selekcja firm podwykonawczych poprzedzona kilkustopniową analizą oraz oceną dotychczasowej współpracy i sytuacji finansowej podwykonawcy;
  • rzetelna opieka gwarancyjna, jaką bezpośrednio sprawujemy nad swoimi realizacjami. (Posiadamy odrębny dział odpowiedzialny za opiekę gwarancyjną w podziale na regiony. Dzięki temu możemy szybko reagować.)