Kajima Poland łączy japoński etos pracy i dążenie do perfekcji z polską energią i nieszablonowym myśleniem.


Pierwsza polska spółka Kajima powstała w 2001 roku, pod nazwą Kajima Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce. W 2009 roku firma zmieniła formę prawną i nazwę na Kajima Poland Sp. z o.o. Wszystkie jej udziały należą do Kajima Europe Design and Construction (Holding) Limited. W naszym portfolio znajduje się już ponad 100 obiektów zrealizowanych dla renomowanych polskich oraz międzynarodowych marek z sektora przemysłowego, logistycznego, retail oraz biurowego.

Trzonem naszych usług jest generalne wykonawstwo w formacie zaprojektuj i wybuduj. Specjalizujemy się w budownictwie kubaturowym, krótkich terminach budowy a także prowadzeniu rozbudowy funkcjonujących części obiektów bez zakłócania ich aktywności produkcyjnej bądź logistycznej. Obiekty wykonywane przez firmę Kajima Poland to przede wszystkim hale magazynowo-logistyczne, zakłady przemysłowe i produkcyjne, centra handlowe oraz budynki biurowe.

Oferujemy

  • generalne wykonawstwo design & build,
  • techniczne wsparcie przy wyborze lokalizacji dla inwestycji,
  • opracowanie budżetu inwestycji,
  • kompleksowe i wielobranżowe projektowanie,
  • koordynację projektu w systemie BIM,
  • nadzór nad wdrożeniem certyfikatów BREEAM oraz LEED na wszystkich poziomach.

Bezpieczeństwo finansowe i stabilność

Stabilną sytuację finansową zapewnia nam przynależność do międzynarodowej korporacji Kajima oraz spółka macierzysta: Kajima Europe Design and Construction (Holding) Ltd.

Kultura biznesu w firmie Kajima Poland (jak również w całej grupie) opiera się na japońskiej tradycji budowania długotrwałych i stabilnych relacji z klientami a także pozostałymi uczestnikami rynku budowlanego. Doceniają to nasi klienci jak również zewnętrzni renomowani audytorzy. Świadczą też o tym certyfikaty i nagrody, przyznawane nam w prestiżowych konkursach oraz wysokie miejsca zajmowane przez naszą firmę w rankingach.

BIM (Building Information Modeling)

Koordynacja projektu i budowy w systemie BIM pozwala na znaczne skrócenie czasu jego realizacji oraz zredukowanie ryzyka wystąpienia błędów już na wczesnym etapie. Jest to możliwe dzięki połączeniu i zsynchronizowaniu działań projektowych i budowlanych na jednym zintegrowanym modelu a także dzięki zaawansowanej analizie dokumentacji w 3D. Kajima Poland włączyła system BIM wraz z platformą Revit na stałe do swojej oferty.

Polityka w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności

Kajima Poland, jako generalny wykonawca, podejmuje różnorodne działania mające na celu ochronę środowiska i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Ważne dla nas aspekty to: obniżenie emisji CO2 poprzez racjonalne zużycie energii i preferowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, utrzymanie wysokiej jakości powietrza, gleby i wody, ochrona bioróżnorodności, segregacja odpadów, a także promowanie postaw ekologicznych w środowisku biznesowym oraz wśród naszych pracowników. Zobowiązania Kajima Poland do minimalizowania swojego wpływu na środowisko zawarte są w polityce firmy w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności.

Certyfikacja BREEAM oraz LEED realizowanych obiektów. Licencjonowani asesorzy BREEAM.

W związku z rosnącą potrzebą ochrony środowiska naturalnego oferujemy naszym klientom usługi w zakresie nadzoru nad uzyskaniem certyfikacji w uznanych międzynarodowych standardach BREEAM oraz LEED. Zielone certyfikaty to przede wszystkim pewność, że inwestycja będzie zaprojektowana i zrealizowana z minimalną szkodą dla środowiska, a użyte rozwiązania technologiczne i materiały dadzą realne oszczędności podczas eksploatacji obiektu. Kajima Poland przeprowadza również certyfikacje BREEAM z pomocą własnego asesora (BREEAM Assessor Number KAJPOPS42).

Wszystkie ekologiczne obiekty (z certyfikatami BREEAM i LEED oraz niezależnymi rozwiązaniami ekologicznymi) oznaczone są na pełnej liście realizacji Kajima Poland.

Wysoka jakość usług

Przynależność do grupy Kajima zobowiązuje nas do utrzymania najwyższej jakości w zakresie projektowania, zarządzania budową oraz obsługi gwarancyjnej obiektu.

Na wysoką jakość naszych usług mają wpływ:

  • doświadczona międzynarodowa kadra inżyniersko-kierownicza oraz sprawne wielobranżowe zespoły realizacyjne zorganizowane wokół Kierowników Projektów;
  • ścisła selekcja firm podwykonawczych poprzedzona kilkustopniową analizą oraz oceną dotychczasowej współpracy i sytuacji finansowej podwykonawcy;
  • rzetelna opieka gwarancyjna, jaką bezpośrednio sprawujemy nad swoimi realizacjami. (Posiadamy odrębny dział odpowiedzialny za opiekę gwarancyjną w podziale na regiony. Dzięki temu możemy szybko reagować.)