Headquarters

Kajima Poland Sp. z o.o.
00-697 Warsaw
Al. Jerozolimskie 65/79
Centrum LIM, 12th floor, room 12.13
View the route

Regional office

50-414 Wroclaw
ul. Podwale 83, room. 5.0 (3rd floor)
View the route

Registration data

Kajima Poland Sp. z o.o., siedziba w Warszawie 00-697; AL. Jerozolimskie 65/79, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000334065; NIP 527-26-08-161; REGON 141961144; kapitał zakładowy 21.000.000,00 PLN