Defibrylator i respirator dla Czechowic-Dziedzic

21 kwietnia 2020

W czasie pandemii COVID-19 Kajima Poland dołączyła do ogólnego ruchu pomocy służbie zdrowia przekazując Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu darowiznę w wysokości 100 000 zł na zakup defibrylatora LifePack 15 do karetki oraz respiratora transportowego. Urządzenia będą wspomagać stację Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach również po wygaśnięciu pandemii.